Integracje z systemami alarmowymi

    Nowoczesne technologie źródłem niebywałych korzyści.

    INTEGRACJE Z SYSTEMAMI ALARMOWYMI

    Proces integracji systemu polega na połączeniu poszczególnych instalacji, niezależnych pod względem funkcji pełnionych w obiekcie, w jeden system wykonujący wszystkie zadania stawiane poszczególnym elementom wchodzącym w skład tego systemu. Systemy integracyjne zarządzają wieloma funkcjami i kontrolują wiele urządzeń działających w budynku.

    Nie wszystkie systemy integracyjne są zgodne z systemami inteligentnych budynków. Istotne jest więc, aby sprawdzić, czy wybrany system alarmowy współpracuje z obecnym lub przyszłym systemem inteligentnego domu. Naszym zadaniem jest właśnie pomoc w wybraniu odpowiedniego systemu alarmowego i dostosowanie go do systemu inteligentnego budynku, tak aby wszystko było skoordynowane i działało jak trzeba.